راه حل علمی و عملی افزایش عمر باتری چیست؟ شرکت هایی مانند اپل، دل، سونی و اچ پی چه نکاتی را برای افزایش طول عمر باتری دستگاه های شان پیشنهاد می کنند؟