در اینجا یک راه ساده برای از بین بردن پرز لباس ها با استفاده از وسایل ساده که در خانه داریم آموزش می دهیم.