عطرهای تقلبی معمولا شیشه‌های نامرغوب و کدری دارند.چاپ روی شیشه و جعبه معمولا کمرنگ و با نمونه اصل آن متفاوت است و محتویات شیشه به طرز عجیبی غیرعادی به‌نظر می‌آید