با گزینه های بسیاری که وجود دارد انتخاب لپ تاپ مناسب کار آسانی نیست. اینجا چند اشتباه متداول هنگام خرید لپ تاپ را توضیح دادیم.