آیا محافظ‏ صفحه‏ های شیشه‏ای یا Glass از محافظ صفحه‏ های پلاستیکی بهتر هستند؟ استفاده از محافظ شیشه‏ ای مزایا و معایب خود را دارد که اینجا مرور می‏کنیم.